zorg & welzijn

Mijn expertisebureau richt zich op het inzetten van muziek door professionele musici in het sociaal domein, zoals in de GGZ, ouderenzorg, (kinder)ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, vluchtelingenorganisaties, bij armoedebestrijding, etc.

Muzikaliteit en artisticiteit staan daarbij centraal.

Bij deze muzikale participatieprojecten doet iedereen vanuit een verschillende mate van muzikale training en ervaring mee, waarbij het gaat om samen gelijkwaardig muziek maken. Er is geen muzikaal einddoel, het project ontwikkelt zich op basis van de behoeftes van de verschillende doelgroepen. Tijdens het samen muziek maken is ieders achtergrond en maatschappelijke situatie volkomen irrelevant en ontstaat een hoge mate van gelijkwaardigheid.

Het gaat hier uitdrukkelijk niet om muziektherapie of bezigheidstherapie, maar om het inzetten van de kracht van muziek, daar waar die het verschil kan maken.

Ik ontwikkel concepten en projecten voor organisaties in het sociaal domein, en heb een team van ervaren musici/workshopleiders beschikbaar om in diverse contexten met en voor uiteenlopende doelgroepen aan de slag te gaan, eenmalig of voor langer lopende projecten.
Ik organiseer trainingen voor musici die zich in deze context willen inzetten.
Ik versterk organisaties door samenwerking en kennisdeling te faciliteren.
Startende organisaties op dit terrein help ik met strategische, financiële en organisatorische adviezen om zich in korte tijd snel verder te kunnen ontwikkelen.

Gesteund door de société Gavigniès ontwikkelde ik Muzorgski, een initiatief dat partijen bij elkaar brengt die zich bezighouden met muziek en mensen van alle leeftijden met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat initiatief maakt zich sterk voor een aantal instellings-overstijgende belangen zoals:
* onderlinge samenwerking
* training van musici
* intervisiesessies met workshopleiders en ervaringsdeskundige peerworkers
* kennisuitwisseling via symposia en presentaties
* het faciliteren van nieuw op te zetten initiatieven in de zorg vanuit de bestaande ervaringen
* het (laten) doen van onderzoek
* het organiseren van optredens
* het bieden van een platform voor zowel musici (“uitzendbureau”) als organisaties (“hoe doen jullie dat?”)
* inhoudelijke verdieping van bestaande programma’s

Door mij bij dit initiatief betrokken partijen zijn o.a. TivoliVredenburg en Lister / Tune In (Utrecht), The Mystifiers, HVO-Querido en Eiwerk (Amsterdam), The Transformers, Pauluskerk, Antes, Pameijer, Babel, Reakt, De Nas en De Ontmoeting (Rotterdam), Bandsessies, stichting Anton Constandse, Fonteynenburg, Amare, Koninklijk Conservatorium, De Wijkmuzikanten (Den Haag), Raakvlak Academie (Zwolle), Drum Works (Rotterdam) en The Groove Buzz (Asperen).

Vanaf zomer 2023 ontvangt Muzorgski subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.