over mij

Ik heb een lange staat van dienst als cultuurprofessional. Ik ken alle facetten van de culturele sector vanuit veel verschillende rollen en perspectieven. Mijn hart ligt bij het toegankelijk maken van muziek voor iedereen. Met oog en oor voor ieders behoeften, smaak, achtergrond en mogelijkheden.

Op het snijvlak van Muziek en Maatschappij ontwikkel ik programma’s, adviseer ik organisaties, leid ik projecten en inspireer ik zo veel mogelijk mensen.

CV

ondernemende en energieke initiator visionair (educatief) programmamaker in het culturele veld natuurlijke verbinder met grote maatschappelijke betrokkenheid scherp denkende bestuurder zorgzame leidinggevende verantwoordelijke en loyale collega mild-kritische intelligente humorist met idealen, visie en gezonde realiteitszin 

Loopbaan

2020-heden Ondernemer | Lucine Schipper expertise in muziek & maatschappij

In mijn bedrijf houd ik mij o.a. bezig met:

 • het doen van onderzoek en het opzetten & uitbouwen van de landelijke netwerkorganisatie Muzorgski, om bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van serieus muziekmaken in de geestelijke gezondheidszorg te versterken, in samenwerking met en in opdracht van Société Gavigniès
 • projectleiding PACT Utrecht: praktisch en strategisch (re)organisatieadvies en dagelijkse leiding, in opdracht van PACT Utrecht
 • het programmeren van muziekprogramma’s voor International School Utrecht, in opdracht van ISU
 • monitoring van projecten van Vocal Statements in het MBO, in opdracht van Vocal Statements
 • het coachen van masterstudenten NAIP, in opdracht van het Koninklijk Conservatorium
 • het geven van gastcolleges over educatie en participatie aan masterstudenten van Conservatorium Amsterdam, in opdracht van AHK
 • strategische advisering van Cultureel Centrum Cascade op het gebied van programma en samenwerkingen, in opdracht van Cascade
 • persoonlijke coaching en advisering, diverse opdrachtgevers

2013-2020 Programmeur Connect: Educatie, Participatie en Familie | TivoliVredenburg

Voor TivoliVredenburg heb ik het nieuwe programma Connect ontworpen en ontwikkeld. Connect is het grootschalige educatie- en participatieprogramma van TivoliVredenburg dat er op gericht is om zo veel mogelijk mensen van 0-100 jaar te bereiken die niet uit zichzelf de weg naar de concertzaal vinden. Met Connect verbind ik TivoliVredenburg met de stad, de regio en nieuwe publieksgroepen. Op het snijvlak van cultuur, onderwijs en welzijn heb ik een breed programma opgezet waardoor steeds meer mensen zich thuisvoelen in en om TivoliVredenburg, ongeacht hun leeftijd, hun culturele of maatschappelijke achtergrond. Connectprogramma komt altijd in samenwerking met partners tot stand en voorziet altijd in een onderzochte behoefte. 

Resultaten: conceptontwikkeling, programma-ontwikkeling, leiding en aansturing, organisatie, coördinatie en externe financiering van alle bijbehorende projecten, programma’s en samenwerkingen. www.tivolivredenburg.nl/connect

2012-2016 Initiatiefnemer en Stuurgroeplid | Punt Comp

Samen met een aantal andere grote (podiumkunst)instellingen geïnitieerd innovatief Professional Development-programma voor een bont gezelschap aan bijzondere muzikanten, waarbij ik al doende met een klein team een 3-jarig ontwikkelprogramma opzette. Doel was om de muzikanten verder in hun ontwikkeling te trainen om te werken met uiteenlopende maatschappelijke doelgroepen. Met veel creativiteit maakten wij gedurende het programma een steeds bijgesteld onorthodox traject waarin alle mogelijke kunstvormen aan bod kwamen, en dat mij een hechte groep workshopleiders opleverde die ik sindsdien voor heel uiteenlopende groepen deelnemers inzet. 

2001-2013 Programmeur Educatie en Projectproducent | Vredenburg Utrecht

 • Programmering, beleidsontwikkeling, financiering, coördinatie en aansturing van alle educatieve en familie-programma’s van Vredenburg (2005-2013). 
 • Produceren, co-programmeren en financieren van het niet-reguliere programma van Vredenburg: eigen festivals, projecten en producties met een uitzonderlijk karakter en inhoud, vaak multidisciplinair, altijd innovatief en pionierend (2001-2006).
 • Voorzitterschap Ondernemingsraad (2006-2013), met als hoofdmoot een ingrijpende reorganisatie in 2009 waar de OR onder mijn voorzitterschap succesvol bij adviseerde. 

2000 Uitvoerend producent ad interim | Festival Oude Muziek Utrecht 

Als hoofd productie verantwoordelijk voor de totstandkoming van festivaleditie 2000. Leidinggevende functie over productiestaf en festivalvrijwilligers. 

1997-2011 Directeur/eigenaar | The Office Performing Arts Management, Amsterdam*

1995-1997 1 van 2 vennoten | The Office 

1992-1994 Werknemer | The Office 

* een aantal opdrachten vanuit mijn bedrijf The Office Performing Arts Management:

1998-2009 Directeur, uitvoerend producent en bestuurder slagwerkfestival The Big Bang

Samen met 1 coproducent als directie verantwoordelijk voor totstandkoming, inhoud en financiering van door OC&W meerjarig gesubsidieerd internationaal slagwerkfestival in grote concertzalen en theaters met ca. 8500 bezoekers per editie. Tevens bestuurslid. Leidinggevend aan organisatie- en festivalstaf. 

i.o.v. stichting Het Slagwerkfestival

1998-1999 Uitvoerend producent Arion & de Dolfijn

Hoofd productie en publiciteit van een gecompliceerd educatief community-operaproject met jongeren in de voormalige (destijds volkomen lege) Van Nellefabriek in Rotterdam. Leidinggevend aan uitvoerende staf, stagiairs en vrijwilligers.

i.o.v. stichting Culturele Evenementen Rotterdam

1994-1998 Zakelijk leider Slagwerkgroep Den Haag

Dagelijkse leiding van dit door OC&W meerjarig gesubsidieerde ensemble i.s.m. artistiek leider; financiering en budgetbewaking, (internationale) concertproductie en -begeleiding, publiciteit, schrijven van beleidsplannen, etc.. 

i.o.v. stichting Slagwerkgroep Den Haag

opleiding

1990-1993 Kunstbeleid en -management (post-propedeutisch)

Interfaculteit/Centrum voor Kunst- en Mediamanagement van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (diploma)

1987-1989 Rechtenstudie 

Rijksuniversiteit Utrecht (propedeuse)

1985/1986 Basisjaar/Grafische Vormgeving 

Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

1978-1985 Gymnasium

Utrechts Stedelijk Gymnasium (einddiploma: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Aardrijkskunde, Geschiedenis)

varia

 • Sinds 2021 ben ik lid van de Raad van Advies van de Kathedrale Koorschool Utrecht.
 • Sinds 2021 ben ik penningmeester van Stichting Havikconcerten in Amersfoort.
 • Sinds 2021 ben ik penningmeester van stichting Safe and Sound.
 • Sinds 2018 ben ik bestuurslid van de landelijke Kindermuziekweek (www.kindermuziekweek.nl), die ik mee opgezet en inhoudelijk en organisatorisch vormgegeven heb.
 • Van 2016- 2020 was ik extern afstudeer-examinator voor de opleiding Docent Muziek aan het Utrechts Conservatorium.
 • Van december 2016 t/m juni 2020 was ik bestuurslid van de sociéte Gavigniès, een middelgroot particulier cultuurfonds.
 • Van 2002 – 2013 was ik secretaris van het bestuur van het Nederlands Vocaal Laboratorium (inmiddels Silbersee geheten).
 • Ik spreek en schrijf uitstekend Engels, Duits en Frans.
 • In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met zingen, lezen, koken en reizen.